Outsourcing

Business Software:

Robert Bodendorf, twórca i współwłaściciel MikroSerwis, twórca i prezes Business Software:

  • Od 2007 roku, gdy MikroSerwis miał już w stałej obsłudze ponad 50 firm, w mojej głowie powstawała wizja wydzielenia ze spółki siostrzanego podmiotu. Tak powstała, ponad 5 lat temu, firma Business Software z zespołem programistów tworzącym oprogramowania pod indywidualne potrzeby klienta. Głównie dla firm produkcyjnych. Wspieramy też branżę hotelarską, turystyczną, handlową i usługową. Co oferujemy? Systemy informatyczne dopasowujemy do potrzeb konkretnego klienta, „szyjemy” je dla niego. Z naszego doświadczenia wielu klientów korzysta także na zasadzie doradztwa, wykorzystując porady do rozwoju biznesu. Z zaufanymi klientami często dzielimy się wiedzą nieodpłatnie. Dla jednych tworzymy zupełnie nowe programy, dla innych pracujemy nad modyfikacją tych, które mają.Najważ- niejsze jest zadowolenie klienta. I tak powstały nasze sztandarowe rozwiązania:

BS ARB

Rozwiązanie nazywane przez analityków biznesowych Business Intelligence. Duże ilości danych, z jakimi spotykają się na co dzień firmy, nie powinny być problemem, tylko źródłem cennych informacji, wspomagających podejmowanie decyzji. Algorytmy predykcyjne umoż- liwiają prognozowanie trendów i spodziewanych efektów.

BS CRM

Zastąpienie karteczek, notatek, kalendarzy – a wreszcie zawodnej pamięci – oprogramowaniem CRM wspomaga zarządzanie informacją. Pozwala podnieść jakość kontaktów z klientem i minimalizuje skutki rotacji personelu.

BS Projekty

Projekty to złożone zadania realizowane w określonym czasie i budżecie oraz spełniające założone wymogi jakościowe. Program wspomagający zarzą- dzanie projektami ułatwia zapanowanie nad kolejnymi etapami projektu. Wprowadza porządek w dokumentacji. Wspomaga planowanie, rozliczanie i zarzą- dzanie zmianami w projekcie. Skalowalność systemu pozwala prowadzić projekty o różnej wielkości i czasie trwania, z zakresem dokumentacji definiowanej przez użytkownika.

BS Zakupy

Program korzysta z historii zakupów, dostaw, zamówień i kontaktów z dostawcami. Pozwala szybciej i ekonomiczniej podejmować trafne decyzje zakupowe. Automatyczna emisja zamówień u dostawców wspomaga i upraszcza pracę działów zaopatrzenia, magazynierów i logistyków.

BS Reklamacje

Przyjazny interfejs zapewnia użytkownikom (punktom serwisowym), ciągłe monitorowanie procesu reklamacji. Zunifikowany sposób wprowadzania zgłoszeń reklamacyjnych pozwala na szybką reakcję działu kontroli jakości i maksymalne skrócenie czasu oczekiwania klienta końcowego.

BS JPK

Kompleksowy system obsługujący całość działań związanych z wygenerowaniem i przesyłaniem wszystkich rodzajów Jednolitych Plików Kontrolnych. Modu- łowa budowa oraz uniwersalność zastosowanych rozwiązań pozwala wygenerować JPK z dowolnych systemów używanych w firmie.

BS Hotel

Program prosty w obsłudze. Wspiera obsługę klienta hotelowego w recepcji, barze, restauracji lub SPA. Integralną część systemu stanowi moduł CRM poprawiający jakość kontaktu z klientem i szybkość wykonywania nawet skomplikowanych rezerwacji. Szczególnie polecany posiadaczom systemu Comarch ERP Optima, z którym jest w pełni zintegrowany.

MikroSerwis:

Jakub Talewski, prezes i współwła- ściciel MikroSerwis:

  • Firma działa od 2000 r. Świadczy kompleksowe usługi informatyczne dla biznesu i sektora publicznego. MIKROSERWIS to 12-letni Partner firmy Comarch, 10-letni Partner firmy Microsoft oraz kilkuletni Gold Partner firmy GData.

Zakres usług:

  • obsługa informatyczna firm, outsourcing IT,
  • audyty i doradztwo techniczno–informatyczne,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informatycznego z naciskiem na zapobieganie aktualnie dominującym zagrożeniom,
  • oprogramowanie do działów księgowości, kadr, sprzedaży, magazynów: Comarch ERP Optima i XL, sprzęt komputerowy od najprostszego, poprzez komputery, aż po zaawansowane serwery i urzą- dzenia sieciowe.

Udostępnij artykuł