Oprogramowanie „na miarę”

Zebranie wymagań

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w różnych dziedzinach produkcji, usług, sprzedaży. Przeprowadzane przez nich wywiady z przyszłymi użytkownikami systemu pozwalają dokładnie opisać istniejące w firmie procesy, wskazać problemy do rozwiązania oraz przełożyć oczekiwania i wymagania użytkowników na dostępne możliwości techniczne.

Analiza

Zebrane informacje o firmie oraz jasno określone wymagania pozwalają na skonstruowanie docelowego modelu nowego systemu. Mając na uwadze konieczność zachowania celu biznesowego na każdym etapie tworzenia systemu, poszukujemy optymalnych rozwiązań.

Projekt

W efekcie przeprowadzonych prac powstaje projekt. Dokładny opis funkcjonalności, wyglądu ekranów, nawigacji i co najważniejsze: logiki tworzonego systemu.

Prototyp

Przy bardziej skomplikowanych systemach powstaje prototyp. Jest to najczęściej aplikacja pozwalająca zapoznać się z logiką oraz nawigacją systemu.

Gotowy system

Opisany przez analizę, projekt i ewentualnie prototyp system jest tworzony przez naszych programistów w oparciu o nowoczesne wzorce programowania, przez co nasze systemy są łatwe do rozbudowy oraz wymagają minimalnego nakładu czynności serwisowych.

W każdej firmie istnieje (zdefiniowany lub nie) proces ciągłego doskonalenia usług. Jego realizacja wymaga często tworzenia nowych rozwiązań informatycznych wpisujących się w istniejący system. Doświadczenie naszych certyfikowanych specjalistów pozwoli Państwu uzyskać precyzyjne zaprojektowanie rozwiązania wspomagające istniejący system informatyczny. Szerokie spektrum stosowanych przez nas technologii pozwoli na obsłużenie wszystkich Państwa potrzeb: poczynając od wizualizacji danych ze sterowników automatyki, poprzez gamę rozwiązań mobilnych aż po wyrafinowane, działające w chmurze sieci neuronowe. Z równie wielkim zaangażowaniem i pasją stworzymy dla Państwa także małe rozwiązania, które wyeliminują niedostatki działających u Państwa aplikacji i systemów.

W większości firm działa zazwyczaj wiele systemów informatycznych. Jest to stan naturalny, wynikający z odmienności funkcji oraz obsługi różnych obszarów pracy firmy. Często jednak, nawet mocno różniące się od siebie systemy używają wspólnych danych lub urządzeń. Dobrze jest zatem udrożnić komunikację pomiędzy nimi, tak aby uzyskać:

  • spójność danych 
  • wygodę użycia 
  • oszczędność czasu pracy. 

Nasi specjaliści pomogą Państwu w opracowaniu indywidualnego rozwiązania, spełniającego potrzeby firmy. Rzetelna analiza biznesowa pozwoli dobrać i zaimplementować odpowiednią technologię pozwalającą uzyskać:

  • optymalizację procesów biznesowych 
  • integrację z systemami partnerów, 
  • zarządzanie usługami. 

Warto również pamiętać o efekcie synergii, gwarantującym wzmocnienie korzyści płynących z poszczególnych systemów informatycznych.