Czy prowadzenie biznesu może być łatwiejsze?

O tworzeniu rozwiązań informatycznych, które ułatwiają prowadzenie biznesu, a także o pomysłach na poprawę klimatu dla przedsiębiorców

Firma, którą prowadzi Robert Bodendorf, tworzy oprogramowanie na zamówienie. Business Software napisała do tej pory kilkadziesiąt systemów informatycznych, głównie dla firm produkcyjnych.

- Samo tworzenie i wdrożenie rozwiązania przebiega sprawnie ze względu na stosowaną przez nas metodykę realizacji projektów, która jest połączeniem znanych metodologii (Prince2, Kaizen, Agile) z własną praktyką - mówi Robert Bodendorf, założycieli prezes Business Software.

Warto podkreślić, że to jedna ze spółek wywodzących się z grupy MikroSerwis, która jest bardzo dobrze znana i ceniona w branży. Z tym, że MikroSerwis koncentruje się aktualnie na outsourcingu informatycznym, bezpieczeństwie danych komputerowych, audytach IT, wdrażaniu systemów ERP oraz sprzedaży sprzętu: od stacji roboczych i notebooków po zaawansowane serwery.

Oferta Business Software obejmuje nie tylko oprogramowanie "szyte na miarę", ale także świadczy usługi doradcze, związane z szeroko rozumianą informatyzacją przedsiębiorstw, głównie w ujęciu systemowym i zarządczym. Prowadzi również prace badawczo-rozwojowe.

Business Software
Projekty i ich realizacja

Business Software może się pochwalić znaczącymi dokonaniami w swojej branży. Wśród nowych klientów jest m. in. szwedzka firma, dla której Business Software wprowadziła system BS KOKINS.

- System BS KOKINS , wykonany dla szwedzkiego odbiorcy AC Service, wspomaga zarządzanie projektami konstrukcji i montażu wyposażenia apartamentów - wyjaśnia Robert Bodendorf. - Jest to rozległy system obsługujący różnorodne procesy biznesowe: przyjęcie zlecenia, przydzielenie prac monterom, monitorowanie postępu prac, stanu rozliczeń z kontrahentami, generowanie listy płac dla pracowników oraz faktur dla kontrahentów. Istotna część systemu jest oparta o rozwiązania mobilne, pozwalające na raportowanie postępu prac wprost z placu budowy. Sprzężenie systemu BS KOKINS z programem księgowym eliminuje żmudne wprowadzanie faktur.

Dla firmy TEPRO z Koszalina Business Software stworzył Integrator BS IPPC. - To bardzo interesujący i dość trudny projekt - dodaje Robert Bodendorf. - Łączy system planowania produkcji oraz Comarch ERP XL. Zastosowanie w nim kolektorów danych znakomicie przyspiesza obrót dokumentami magazynowymi oraz pozwala na prowadzenie inwentaryzacji bez zamykania magazynów. BS IPPC, poprzez automatyczną integrację kartotek stanów oraz indeksów materiałowych, powiększa zakres stosowania również dotychczas używanego systemu planowania produkcji.

Business Sofware jest także w trakcie tworzenia oprogramowania do zarządzania projektami - na razie głównie dla urzędów gmin - BS PROJEKTY. - To dość istotny przełom w działalności firmy, ponieważ do tej pory realizowaliśmy głównie projekty dla firm prywatnych, a teraz jesteśmy w trakcie finalizowania rozmów z kilkoma zachodniopomorskimi gminami, które są zainteresowane naszą usługą na zasadzie współpracy partnerskiej gmin. Zaważyło zapewne to, że opracowaliśmy rzetelną i kompleksową koncepcję specyficznego zarządzania projektami gminnymi w oprogramowaniu oferowanym za niewielkie pieniądze - dopowiada Robert Bodendorf. Firma nawiązała także formalną współpracę ze szkołami średnimi.

- Chcemy przyczyniać się do praktycznego kształcenia przyszłej kadry w regionie - wyjaśnia Robert Bodendorf. W grupie firm MikroSerwis i Business Software praktyki odbyło łącznie już kilkaset osób z różnych szkół średnich i uczelni. - Od kilku lat mamy podpisaną umowę z technikum informatycznym z Łobza, a na dniach podpiszemy umowy z tzw. Ekonomem i Elektronikiem z Koszalina, a także z Computer College.

Robert Bodendorf / fot. Radek Koleśnik
Prowadzi dwie firmy. Działa w ZPP

Robert Bodendorf jest przedsiębiorcą od 20 lat. To twórca wspomnianych firm: MikroSerwis oraz Business Software. Współtworzył także grupę przedsiębiorców Made in Koszalin, rozwijał Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie, pomagał przy rozwoju Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od 3 lat Robert Bodendorf jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, a od niedawna prezesem Zachodniopomorskiego ZPP. Jest też aktywnym członkiem Klastra ICT Pomorze Zachodnie oraz Konwentu Wydziału Elektroniki i Informatyki na Politechnice Koszalińskiej, a także Przewodniczącym Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych tejże uczelni. Ponadto jest członkiem Rotary Club Koszalin. Zainicjował również projekt dotyczący lokalnego patriotyzmu gospodarczego: #kupujwKoszalinie oraz projekt wspierający młodych przedsiębiorców: Przedsiębierz, który polega na wspieraniu osób chętnych do tworzenia własnego biznesu.

Ty też możesz dołączyć do ZPP

- Jako ZZPP jesteśmy częścią ogólnopolskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, www.zpp.net.pl, w związku z czym korzystamy z jego dobrodziejstw - tłumaczy Robert Bodendorf. - Obecnie angażujemy się w projekt "Internetowe Rewolucje", który realizowany jest wspólnie z firmą Google, a polega na bezpłatnych konsultacjach dla firm na temat skuteczniejszego wykorzystania Internetu w biznesie. Jednakże ZPP, to głównie reprezentant małych i średnich przedsiębiorców w rozmowach z politykami i urzędnikami. Jednym z kluczowych projektów obecnie jest "Płaca+Podatki-".

Członkostwo w ZZPP jest bezpłatne. - Moim celem jest poprawianie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, dlatego zachęcam przedsiębiorców do zrzeszania się w tej organizacji, szczególnie teraz, na początku - bo dodam, że istniejemy formalnie dopiero od 5 kwietnia tego roku - wyjaśnia Robert Bodendorf. - Oczywiście chcę współpracować z pozostałymi organizacjami gospodarczymi, głównie PIG i KIPH.

Priorytetem działania ZPP jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Wyrazem tego, że różne organizacje gospodarcze mogą ze sobą współpracować, jest list intencyjny, jaki Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców podpisał z Koszalińską Izbą Przemysłowo Handlową. Wspólnym nadrzędnym celem obu organizacji jest działanie na rzecz przedsiębiorców. - Priorytetem działania Związku jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, natomiast priorytetem Izby jest wspieranie lokalnych przedsiębiorców - podkreśla Robert Bodendorf. Strony deklarują współpracę celem osiągnięcia efektu synergii w działaniach na rzecz przedsiębiorców, wykorzystując zarówno potencjał najstarszej izby gospodarczej w regionie, jak i nowo powstałej organizacji pracodawców, wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw oraz, że nie będą działać na szkodę drugiej strony. W najbliższym czasie strony podejmą współpracę m.in. w zakresie: Internetowych Rewolucji, których celem jest wspieranie przedsiębiorców w skuteczniejszym wykorzystaniu Internetu w biznesie, zorganizowania wizyty w Koszalinie prezesa ZPP Cezarego Kaźmierczaka oraz przewodniczącego rady nadzorczej ZPP Roberta Gwiazdowskiego (wizyta 31 maja w szczecińskim Technoparku o godzinie 10:30, a w murach Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego - o godzinie 15:00). Kolejne wspólne przedsięwzięcie to uczczenie Dnia Przedsiębiorcy, który przypada 21 czerwca, w ramach którego zostanie zorganizowana Gala Denarowa KIPH, połączona z wręczeniem nagród gospodarczych. Działania Zachodniopomorskiego ZPP można śledzić na Facebooku oraz na www.zzpp.net.pl.

Internetowe Rewolucje

Google, we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, uruchamia kolejny projekt w ramach programu Internetowe Rewolucje, wspierający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wspólnym celem Google i ZPP jest zaangażowanie w program 10 tysięcy firm do końca 2017 roku. Na terenie całej Polski będzie działać 30 doradców, których zadaniem będzie wspieranie firm w analizie ich potrzeb i dotychczasowych działań w Internecie lub przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, a także pomoc w zdefiniowaniu indywidualnego planu działania firmy w Internecie. Doradcy będą także dostępni dla firm w razie pytań lub wątpliwości na etapie wdrażania rozwiązań z planu działania. Żeby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy na stronie g.co/InternetoweRewolucjeDlaFirm. Z zarejestrowanymi przedsiębiorcami będą się kontaktować dedykowani doradcy z właściwego regionu, aby umówić się na spotkanie w siedzibie firmy, od którego rozpocznie się wsparcie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań i narzędzi internetowych. Co ważne, ta usługa jest bezpłatna. Co zyskasz dołączając do programu? Darmowe trzymiesięczne wsparcie profesjonalnego doradcy w zakresie analizy potrzeb przedsiębiorstwa i jego dotychczasowych działań w internecie lub z wykorzystaniem narzędzi internetowych, zdefiniowania indywidualnego planu działania w Internecie, znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące promocji, dotarcia do klientów i zwiększania efektywności w działaniach firmy.


Płaca+Podatki- / fot. Adrian Grad

ZMIANA W PODATKACH SPOWODUJE ZWIĘKSZENIE WYNAGRODZENIA NETTO DLA PRACOWNIKÓW 0 22 PROCENT

Celem nowego ładu podatkowego jest uwolnienie przedsiębiorczości od skomplikowanego i niestabilnego systemu podatkowego i pobudzenie społeczeństwa do rozwoju działalności gospodarczej - to wniosek z Raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców "Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego"

Robert Bodendorf, twórca i główny udziałowiec MikroSerwis oraz prezes Business Sotware, a zarazem prezes Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przekonuje do programu podatkowego proponowanego przez ZPP. - Ponad 90% firm uważa, że obecny system podatkowy wymaga uproszczenia i niemal tyle samo twierdzi, że niski podatek od przychodów ze sprzedaży byłby lepszym rozwiązaniem. Podobnie (89%) - przeważająca większość przedsiębiorców twierdzi, że jeden, prosty i niższy podatek od funduszu płac jest lepszym rozwiązaniem, niż obecny system pobierania składek i podatków - dowodzi Robert Bodendorf powołując się na badania przeprowadzone przez prof. Dominikę Maison z Wydziału Psychologii UW na zlecenie ZPP. Badanie przeprowadzono w celu zbadania opinii nt. projektu "Płaca+Podatki-", który charakteryzuje się znacznym uproszczeniem systemu podatkowego. Projekt bazuje na tzw. "Ustawie Dzierżawskiego", a obecnie pracuje nad nim koalicja "Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków" (z udziałem: Centrum im. Adama Smitha, Forum dla Wolności i Rozwoju, Fundacja Klubu Ronina, Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Warsaw Enterprise Institute oraz ZPP). Projekt jest wspierany przez posła Adama Abramowicza, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Najważniejszym elementem projektu jest wprowadzenie prostego w wyliczeniach i poborze podatku od funduszu płac (szacuje się, że będzie on wynosił od 25% do 28% od funduszu płac), w miejsce wszystkich obecnych składek ZUS, PIT i NFZ. - Dzięki tej zmianie wszyscy pracownicy otrzymają ponad 20% podwyżki płac (od 20% do 25% w zależności od wybranej stawki podatku od funduszu płac), a przedsiębiorcy zaoszczędzą sporo czasu i pieniędzy na skomplikowane wyliczanie obecnych podatków/składek od płac. Szacuje się również, że wiele osób wyjdzie z "szarej strefy", której główną przyczyną jest obecny system przymusowych ubezpieczeń (ZUS/NFZ) - wyjaśnia Robert Bodendorf. Drugim - istotnym, ale najbardziej kontrowersyjnym dla niektórych elementem projektu, jest wprowadzenie jednego, prostego w poborze podatku od przychodów ze sprzedaży w miejsce obecnego CIT. Podobna zmiana jest proponowana dla przedsiębiorców płacących PIT, ale w tym przypadku mogłoby występować zróżnicowanie stawek, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (od 1,5 do 15%). Szczegóły są dostępne na stronie www.podatkiminus.pl.

Robert Bodendorf / fot. Radek Koleśnik

Udostępnij artykuł