Business Software, czyli systemy informatyczne z Koszalina.

Często bardziej znane nam są marki zagraniczne lub ogólnopolskie, a ciągle tak niewiele wiemy o firmach funkcjonujących w naszej okolicy. To właśnie te firmy zatrudniają osoby z naszego sąsiedztwa oraz przyczyniają się do rozwoju naszego miasta i regionu. Jedną z takich firm jest koszalińska spółka Business Software tworząca oprogramowanie usprawniające funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Lepsza jest specjalizacja.
Spółka Business Software powstała na bazie Działu Produkcji Oprogramowania spółki MIKROSERWIS, której szef Robert Bodendorf podjął w 2011r. decyzję o tym, aby oddzielić serwis infrastruktury informatycznej od prac typowo programistycznych. Początkowo czyli blisko 10 lat temu pracami programistycznymi były jedynie projekty integracyjne, w efekcie których powstawały różnego rodzaju „łączniki” (czyli programy służące do wymiany danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi), ale później zaczęły powstawać samodzielne aplikacje. Przykładem jest kompleksowy system do obsługi obiektów hotelarskich pod nazwą „Biznes Hotel”, który w początkowych zamierzeniach miał być jedynie nakładką (grafikiem rezerwacji) na oprogramowanie księgowe. Jednakże na skutek ciągłych ulepszeń i nieustannie tworzonej przez pana Roberta wizji rozwoju powstawały kolejne wersje tej „nakładki”, która w efekcie stała się całkiem sporym systemem informatycznym, funkcjonującym nie tylko w zachodniopomorskich i pomorskich obiektach hotelarskich, ale również w centralnej i po- łudniowej części kraju. Jest to m.in. efekt sieci partnerskiej, jaką BS tworzył w całej Polsce od lat, bazując głównie na firmach, które podobnie, jak MIKROSERWIS są partnerami firmy COMARCH z Krakowa. Ciekawostką niech będzie sytuacja, w której jeden z partnerów złożył zapytanie do Business Software o moż- liwość dostosowania systemu Biznes Hotel do zarządzania kinem. Początkowo pytanie to wzbudziło zdziwienie wśród zatrudnionych programistów, ale jako kreatywny zespół dokonali kilku modyfikacji, po czym wdrożyli program Biznes Hotel, który z powodzeniem wspomaga funkcjonowanie kina. To dowód, że zarówno tworzone przez Business Software oprogramowanie jest bardzo elastyczne, jak również potwierdzenie, że zespół pracujący w tej spółce, to bardzo kreatywni ludzie. Oprogramowanie dla branży hotelarskiej, to jedynie część działalności opisywanej firmy, choć prawdą jest, że branża hotelarska jest bardzo bliska prezesowi Robertowi Bodendorfowi, zarówno ze względu na tradycje rodzinne, zainteresowania i wykształcenie kierunkowe, jak i doświadczenie branżowe zatrudnionych w firmie osób.

Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych.
Głównym odbiorcą produktów tworzonych przez Business Software jest jednak branża produkcyjna. Kluczowi pracownicy firmy mają wieloletnie doświadczenie w tej branży, a niektórzy z nich przez wiele lat byli menedżerami IT w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pan Robert wdrożył wiele systemów ERP oraz świadczy usługi doradcze w firmach zajmujących się różnego rodzaju produkcją. Połączenie wiedzy wielu osób pracujących w BS daje podło- że do tego, aby całym zespo- łem przyczyniać się do optymalizacji kosztów produkcji u klienta, jak i do usprawnienia procesów biznesowych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych w tego typu przedsiębiorstwie. Przekrój rodzajów produkcji obsługiwanych przez spółkę BS jest dość szeroki, co dowodzi, że są w Koszalinie firmy z ogromnym potencjałem. Business Software realizował projekty programistyczne zarówno dla przetwórców ryb, mleka, producentów szyb, okien, kosmetyków, opakowań, urządzeń sanitarnych, czy też bardziej skomplikowanych maszyn. Gdy zapytaliśmy, jakie konkretnie oprogramowanie tworzono dla tych klientów, pan Robert odpowiedział nam, że spółka jest w stanie wdrożyć zarówno kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla całej firmy produkcyjnej, jak i zrealizować zamówienie na „prosty programik” ułatwiający obsługę procesu produkcyjnego na jednym jego etapie. Okazuje się bowiem, że ludzie pracujący w tej firmie z chęcią podejmą się każdego projektu, choć prezes Bodendorf nie ukrywa, że każdy nowy klient musi swoje odczekać, gdyż kolejka projektów informatycznych do realizacji jest jak to nazwał pan Robert „imponująca”. Zatem im szybciej potencjalny klient rozpocznie rozmowy biznesowe z firmą Business Software, tym większe prawdopodobieństwo szybszego podjęcia tematu przez zespół BS.

Pasja prezesa.
Oczkiem w głowie pana Roberta Bodendorfa jest zaprojektowany przez niego system klasy Business Intelligence o nazwie ARB. Jest to skrót od słów Analizy, Raporty, Budżet, choć niektórzy pracownicy podpowiadają, że właściwe rozszerzenie tego skrótu brzmi: Analizy Roberta Bodendorfa, gdyż trudno znaleźć osobę o bardziej analitycznym umyśle, niż autor systemu. Szczególnym zainteresowaniem personelu Business Software cieszą się firmy z branży hotelarskiej lub produkcyjnej, ponieważ w tego typu firmach posiadają oni największe doświadczenie i są w stanie najefektywniej doradzić i wdrożyć analityczny system informatyczny.

Biznes oparty na relacjach.
Firma Business Software jest budowana w oparciu o partnerskie relacje biznesowe. Spółka nie korzysta z tradycyjnych form reklamy, nie jest widoczna na billboardach i innych nośnikach reklamowych. Wynika to z faktu, iż swoją ofertę kieruje jedynie do partnerów wdrożeniowych, z którymi kontaktuje się bezpośrednio (szczególnie w przypadku systemu Biznes Hotel) lub prowadzi bezpo- średnie rozmowy z szefami firm produkcyjnych, którzy kolejnych klientów zachęcają do kontaktu z prezesem Bodendorfem na zasadzie polecenia, wynikającego z pracowitości i fachowości całego personelu zarządzanej przez pana Roberta spółki.

Współpraca i synergia.
Na koniec warto jeszcze dodać, iż obie spółki pana Roberta Bodendorfa doskonale się uzupełniają. Jedna (Business Software) tworzy oprogramowanie szczególnie dla branży produkcyjnej i hotelarskiej a druga (MIKROSERWIS) zajmuje się obsługą całej infrastruktury informatycznej u klienta, włącznie z montażem sieci, administrowaniem serwerami, wdrażaniem i serwisowaniem oprogramowania księ- gowego, tworzeniem polityki bezpieczeństwa informatycznego oraz dostawą każdego rodzaju sprzętu komputerowego. Wielu klientów chwali sobie to poczucie kompleksowości i komplementarności oferowanej przez grupę ww. spółek. W planach prezesa są kolejne przedsięwzięcia zwią- zane głównie z Internetem, aplikacjami mobilnymi i grami komputerowymi.

Udostępnij artykuł