BS Zlecenia

Zlecenia w systemie są zdefiniowane jako szereg zadań, z których każde może składać się z czynności oraz powiązanych z nimi materiałów. W przypadku AcBygg czynności polegają na montażu wyposażenia apartamentów (kuchni) wraz z powiązanym materiałem: szafki, wyposażenie agd, listwy etc.

System  obsługuje dwa obszary funkcjonalności:

  1. zarządzanie kierownicze – administracja projektami, przydział zadań w zleceniach, rozliczanie kart prac, fakturowanie,
  2. prace  monterów – pobieranie zadań, raportowanie stanu ich wykonania, zakończenia prac, zgłaszanie usterek, kart prac.

Projekt w BS Zlecenia, to zbiór apartamentów, najczęściej pod wspólnym adresem (jedna budowa), przy których należy wykonać prace wykończeniowe. Projekty są zakładane przez administratora projektów. Założenie projektu skutkuje jego wizualizacją na kalendarzu, który jest również widoczny dla monterów. Zadania wybranego projektu można przydzielić monterowi nakazowo – przez administratora projektów, istnieje też możliwość pobierania zadań przez monterów. Każde zadanie ma swoją wycenę godzinową lub kwotową. Na tej podstawie zostaje rozliczony wykonawca/monter: ze swojej stawki godzinowej lub procentem wartości projektu. Zakończone zadania stanowią podstawę do wystawienia kart prac, które służą do obliczania list płac. Podstawowym obiektem systemu jest zadanie opisane przez:

  • numer/symbol projektu, numer i adres apartamentu,
  • monterów biorących udział w wykonaniu zadania oraz monterów aktualnie wykonujących zadanie,
  • nazwę, ilość i cenę użytych produktów do wykonania zadania,
  • datę rozpoczęcia i zakończenia zadania, jego status,
  • stawki płacowe dla zadania
  • listę czynności koniecznych do wykonania zadania oraz status ich wykonania.

Podstawowym sposobem wymiany danych pomiędzy administratorem projektów a monterami jest kalendarz, na który można wprowadzać nowe zadania (projekty) oraz pobierać zadania przez monterów. Kalendarz służy również do  zaznaczania wydarzeń typu: dostawa materiałów. Monter, po pobraniu zadania, sam aktualizuje  (na dowolnym urządzeniu mobilnym) stan zadania aż po jego zakończenie – również z błędami. Monter może podać przyczynę błędów, co stanowi sygnał dla administratora projektów do wykonania kolejnych czynności. Dodatkowo pracę administratora wspomaga lista ToDo – na niej są widoczne zadania wymagające interwencji: zakończone z błędami, nierozliczone z monterami, nie wliczone do faktur dla klienta etc. Zadania wykonują monterzy a każdy z nich jest opisany przez:

  • dane logowania i kontaktowe
  • dane personalne łącznie z przypisaną stawką i stanowiskiem.

System BS Zlecenia obsługuje również kanał komunikacji z klientem. Oprócz oczywistej funkcji wystawiania faktur dla klienta, umożliwia przesłanie automatycznie wygenerowanego raportu o stanie prac, ewentualnych brakach lub nieścisłościach.