BS Zakupy

Zadaniem systemu jest wspomaganie zakupów w dziale zaopatrzenia. System obejmuje dwa obszary działań: wspomaga optymalizację zakupów oraz pozwala na monitorowanie trafności decyzji zakupowych.

Na podstawie danych zakupowych z istniejących systemów umożliwia szybką i skuteczną analizę historii dostaw od różnych kontrahentów z uwzględnieniem wielkości dostaw, cen, terminów dostaw. Prezentowane dane można przedstawiać w postaci tabelarycznej oraz graficznej. Analizę zakupów ułatwia intuicyjne drążenie danych aż po uzyskanie danych dokumentów źródłowych. Standardowo BS Zakupy posiada interfejs zasilający danymi z Comarch ERP Optima, istnieje możliwość pobierania danych z innych systemów.

Monitorowanie zakupów pozwala na lepszą ocenę wydajności pracy działu zaopatrzenia. Możliwość analizy przebiegu zakupów (cen, dostawców, wielkości zamówień) w formie czytelnych wykresów pozwala na szybką identyfikację ewentualnych nieprawidłowości.