BS Reklamacje

System obsługuje wymianę informacji pomiędzy producentem a filią sprzedaży/serwisowania.

Zgłoszenie reklamacji, dokonane przez klienta w filii/punkcie serwisowym podlega wstępnej weryfikacji warunków przyjęcia reklamacji. Filia/punkt serwisowy zakładając zgłoszenie w systemie wprowadza informacje o przyczynie reklamacji oraz bardzo dokładny opis przedmiotu reklamacji, opierając się na indywidualnych kodach produktu. Jednocześnie jest podawana propozycja metody rozpatrzenia reklamacji: naprawa, wymiana, naprawa na miejscu. Zgłoszone przez punkty serwisowe reklamacje są rozpatrywane przez dział kontroli jakości producenta. Decyzja dotycząca reklamacji jest widoczna w systemie BS Reklamacje dla filii/punktów serwisowych a dodatkowo jest generowane powiadomienie mailowe o decyzji. Wykonane przez punkt serwisowy, na podstawie decyzji KJ, czynności są również rejestrowane w systemie a producent powiadamiany mailowo. W systemie pojawiają się wszystkie informacje o reklamacji aż do jej zakończenia.

BS Reklamacje standaryzują proces rozpatrywania reklamacji jednocześnie ułatwiając i przyspieszając komunikację pomiędzy producentem a filiami. Ważnym elementem systemu jest raportowanie, gdzie oprócz standardowych informacji o reklamacjach, można uzyskać informacje o reklamowanych produktach, czasie trwania reklamacji, przyczynach reklamacji dla produktów etc.