BS OEE

System mierzenia współczynnika efektywności maszyn produkcyjnych. Składa się z następujących modułów:

  1. kolekcji danych
  2. obliczeń
  3. prezentacji
  4. raportowania

Istotą systemu jest określenie sposobu obliczania OEE. W praktyce każdy zakład stosuje inny sposób obliczeń wynikający z dwóch przesłanek: możliwości uzyskania danych oraz interpretacji czasów np. mikroprzestojów. Wdrożenie BS OEE polega na zdefiniowaniu wzoru dla OEE a następnie na zidentyfikowaniu w otoczeniu informatycznym (sterowniki, ERP) pożądanych danych.  Za pobieranie danych odpowiedzialna jest kolekcja danych, każdorazowo dostosowana do używanego systemu ERP oraz interfejsu sterowników PLC. Na podstawie zebranych danych BS OEE dokonuje obliczeń a wyniki mogą być prezentowane w postaci graficznej, stanowiąc ciągłą informację zarządczą oraz  dla obsługi maszyn. Wszystkie dane zebrane przez moduł kolekcji są przechowywane w bazie danych i mogą być raportowane w celu analiz. Istotnym elementem kolekcjonowanych danych jest przypisanie właściwego powodu  dla każdego zdarzenia przestoju maszyny. BS OEE wspiera ten proces na dwa sposoby. Jednym z nich (o ile pozwala na to PLC) jest sprzężenie zwrotne powodujące konieczność wpisania w aplikacji powodu przestoju w celu np. zdjęcia blokady z maszyny. Drugą możliwością jest założenie "wygaszacza" ekranu, który, bez odpowiedniego wpisu, uniemożliwia korzystanie z używanego na danym stanowisku systemu ERP.